Cung cấp nguồn nhân lực

Cung cấp nguồn nhân lực

• Chúng tôi cung cấp văn phòng, cơ sở hạ tầng băng thông cao và các hoạt động khác liên quan
• Tìm kiếm và cung ứng nhân lực ICT
• Là nhà cung cấp các dịch vụ quản trị, giám sát và quản lý nhân lực tại Việt Nam
• Phát triển nguồn lực Offshore từ nguồn nhân lực chuyên dụng tại Việt Nam