Khả năng thực hiện

Khả năng thực hiện

• Đội ngũ R&D và đội ngũ sản xuất nhiều kinh nghiệm và làm việc đa ngôn ngữ
• Đội ngũ quản lý, phát triển, marketing và bán hàng tận tâm, có chuyên môn cao
• Hỗ trợ nhanh chóng, trực tiếp trên phạm vi VN
• Thế mạnh trong hoạt động giám sát và kiểm soát nội bộ các dự án tự phát triển trong và ngoài nước