Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Thành lập từ năm 2007, lĩnh vực hoạt động của Fitech là sản xuất kinh doanh các ứng dụng phần mềm, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tài chính, viễn thông, bưu chính bao gồm:

  • Cung cấp các dịch vụ, kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực tài chính
  • Sản xuất phần mềm cho lĩnh vực tài chính như ngân hàng, chứng khoán, các giải pháp viễn thông, bưu chính...
  • Thực hiện dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ tài chính
  • Cung cấp nhân lực phát triển, triển khai giải pháp cho các đối tác phần mềm trên thế giới

Các giải pháp phần mềm tài chính của Fitech hướng tới đáp ứng cho các khách hàng sự hiệu quả trong hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất.

Sáng lập bởi những người cung cấp giải pháp hàng đầu cho lĩnh vực ngân hàng, tài chính lâu năm, chúng tôi có nền tảng kiến thức sâu sắc, kỹ thuật tiên tiến và khả năng điều chỉnh giải pháp đáp ứng các yêu cầu đặc thù của khách hàng.

Mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu về ứng dụng quản trị rủi ro và hệ thống công nghệ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán.

Trong quá trình hội nhập toàn cầu, chúng tôi đã hợp tác với rất nhiều đối tác trên thế giới trong việc thương mại, triển khai các giải pháp tiên tiến ở Việt Nam, cung cấp các dịch vụ offshore/onshore cùng nhau phát triển sản phẩm. Điều đó đem lại lợi ích to lớn, tiết kiệm rất nhiều chi phí cũng như tăng hiệu quả kinh doanh và chất lượng sản phẩm cho các đối tác.